PGB informatie

Het is mogelijk om een deel van de zorg-/begeleidingskosten via het PGB te laten vergoeden.

Sinds 1 januari 2015 is er veel aan het veranderen in de zorg. Eén van de veranderingen betreft het feit dat u vóóraf toestemming moet vragen aan het zorgkantoor voor de begeleiding die TipTop Vakanties levert. Dat betekent dat u de zorgovereenkomst samen met een zorgbeschrijving vooraf ter goedkeuring moet voor leggen aan het Zorgkantoor of de SVB.
In het geval van WMO (gemeente) graag vooraf informeren naar de mogelijkheden.

Om u te helpen hebben wij een zorgovereenkomst met een zorgbeschrijving opgesteld.
Hierin hebben wij voor u al een aantal gegevens ingevuld. U hoeft slechts de ontbrekende gegevens in te vullen.

Let op: de zorgbeschrijving wordt sinds 1 januari 2015 gevraagd (geëist).
Onderdeel 1 hebben wij voor u ingevuld, onderdeel 2 moet u zelf invullen. Bij dit onderdeel moet u beginnen met een opsomming van uw beperkingen, waardoor de medewerker van het zorgkantoor snel een indruk krijgt van uw situatie. Noem naam, leeftijd, diagnose/beperking en alle bijzonderheden. Heeft u een ZZP-indicatie, vermeld deze dan ook.

Beschrijf vervolgens in uw eigen woorden wat er zou gebeuren wanneer er geen begeleiding of zorg zou zijn. Beschrijf welk effect dit zou hebben op u en de omgeving, welke gevaren bestaan er?

Wanneer u de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving volledig hebt ingevuld, moet u beide documenten ondertekenen en naar ons sturen. Wij zullen de formulieren vervolgens ondertekenen en deze weer retour sturen naar u, zodat u de documenten kunt inleveren bij uw zorgkantoor of de SVB.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Betalen vanuit PGB
Kosten die u niet vanuit PGB kunt betalen zijn: activiteiten, reserveringskosten en de reis- en/of annuleringsverzekering.

Werkwijze
Indien u (een deel) wilt betalen met PGB, moet u een Zorgovereenkomst invullen: wij hebben alvast enkele gegevens voor u ingevuld. Vul zelf onderdeel 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 10 van de zorgovereenkomst in en stuur deze naar

Tip Top Vakanties
per adres Korenbloemstraat 6b
1115 DE Duivendrecht


Zorgbeschrijving: dit is nieuw! Ook hier hebben we al enkele gegevens ingevuld.
Zelf vult u uw naam en adresgegevens bij onderdeel 2 in. Stuur deze dan ook ondertekend naar TipTop Vakanties op.

U kunt onderaan deze pagina's downloaden:
1. Zorgovereenkomst Tip Top Vakanties (link)
2. Zorgbeschrijving Tip Top Vakanties (link)
3. Invulinstructie Zorgovereenkomst met een zorginstelling (link)


Voor beide formulieren (zorgovereenkomst en zorgbeschrijving) geldt dat Tip Top Vakanties na ontvangst de formulieren ook ondertekent en de originelen per post aan u terugstuurt. U dient er zelf voor zorgen dat u deze formulieren voorafgaand aan uw vakantie aan het zorgkantoor of de SVB toestuurt, zodat zij de betaling vanuit PGB kunnen goedkeuren.

Belangrijk: Na de reservering van uw vakantie ontvang u een boekingsbevestiging/ factuur en informatie over de aanbetaling en restantbetaling:
1. De aanbetaling dien u binnen 14 dagen te voldoen.
2. De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor het begin van de vakantie te worden voldaan.
Direct na afloop van de vakantie ontvang u van Tip Top Vakanties een factuur die doorgestuurd kan worden aan de SVB. Deze factuur voldoet aan de eisen van de SVB/zorgkantoren. Na betaling door de SVB aan Stichting TipTop Vakanties, stort Stichting TipTop Vakanties het bedrag dat de SVB heeft betaald direct terug op uw rekening.

Het komt er dus op neer dat u de totale reissom in eerste instantie zelf betaalt (u bent hiervoor verantwoordelijk) en achteraf vergoed krijgt.

 

Voor meer informatie over de zorgovereenkomst en het PGB kunt u o.a. terecht op:

www.hoeverandertmijnzorg.nl/
www.pgb.nl/
www.svb.nl/int/nl/


 

TipTop Vakanties Zorgbeschrijving 2017
PDF – 458.8 KB 74 downloads
Tip Top vakanties modelovereenkomst november 2017
PDF – 1.2 MB 38 downloads
Invulinstructie
Word – 25.2 KB 43 downloads