Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1 Aansprakelijkheid
Stichting TipTop Vakanties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade en/of letsel opgelopen tijdens vakanties die door TipTop Vakanties worden georganiseerd.

1.2 Beeldmateriaal
Bij inschrijving voor een Stichting TipTop Vakantie gaat de deelnemer er mee akkoord dat er tijdens de vakantie beeldmateriaal (foto/video) gemaakt wordt waarop deelnemers herkenbaar zijn. Dit beeldmateriaal gebruikt Stichting TipTop Vakanties voor externe publicaties, social media en/of op haar website. Eventuele bezwaren moeten binnen 14 dagen na aanmelding schriftelijk worden doorgeven aan Stichting TipTop Vakanties.

1.3 Klachten
Vanzelfsprekend doet Stichting TipTop Vakanties er alles aan om haar vakanties tot volle tevredenheid uit te voeren. Neem met eventuele klachten over een door Stichting TipTop Vakanties georganiseerde reis altijd contact met ons op. Dat doe je per e-mail naar bestuur@tiptopvakanties.nu. Het bestuur draagt dan zorg voor een tijdige en onafhankelijke beoordeling van de klacht. Indien een klacht t.a.v. een vakantie niet tijdig wordt ingediend, kan deze niet in behandeling worden genomen. Zie artikel 1.7, lid 2 van de ANVR- Reisvoorwaarden.

2. INSCHRIJVEN

2.1 Inschrijven vakantie
Inschrijven voor een vakantie kan alleen d.m.v. het inschrijfformulier op de website. Na inschrijving, ontvang je een uitgebreide vragenlijst die voor meerdere vakanties kan worden gebruikt. Het kan zijn dat naar aanleiding van de antwoorden nog extra contact wordt opgenomen met aanvullende vragen. Daarna kijken we of je inschrijving kan worden bevestigd, afhankelijk van beschikbaarheid en geschiktheid. Al deze informatie stelt ons in staat aan elke deelnemer optimale zorg te bieden. Het spreekt vanzelf dat wij deze informatie vertrouwelijk behandelen. Indien wij geen volledig ingevuld inschrijfformulier en/of aanvullende vragenlijst hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor om deelname aan de vakantie op te schorten.
Wijzigingen van gegevens moeten zo spoedig mogelijk aan ons door worden gegeven. Denk aan: adres (woon en/of factuuradres, rekeningnummer), contactpersonen, wijziging in lichamelijke/psychische situatie van deelnemer, enz. Indien de wijzigingen niet of pas na het plaatsvinden van een vakantie bekend zijn bij Stichting TipTop Vakanties, zijn de eventuele gevolgen of kosten niet op Stichting TipTop Vakanties te verhalen. Indien aan wijzigingen kosten zijn verbonden, worden deze verhaald op de deelnemer.

3. DEELNAME

3.1 Verzorgingsniveau
Stichting TipTop Vakanties werkt met vrijwilligers, zij bieden ondersteuning bij het uitvoeren van een vakantie, maar niet op het gebied van persoonlijke verzorging. Deelnemers die met vakantie mee willen, moeten dan ook over een redelijk niveau van persoonlijke verzorging beschikken. Zij moeten zelfstandig zijn met betrekking tot toiletgebruik, douchen, eten, aan- en uitkleden en injecties. Enige begeleiding hierin vanuit TipTop Vakanties is mogelijk, dit uitsluitend in afstemming vooraf. Voor overige medische handeling dient de deelnemer, ouder(s) en/of verzorger(s) binnen Nederland, zelf contact te zoeken met de thuiszorg ter plaatste.

3.2 Toegankelijkheid
Stichting TipTop Vakanties streeft er naar dat al haar vakanties voor iedereen toegankelijk zijn. Indien een vakantie ook mogelijk is voor deelnemers die een wandelstok of rollator gebruiken, staat dat vermeld bij de vakantie. Indien u gebruik maakt van een rolstoel is het echter noodzakelijk om hierover vooraf contact op te nemen met Stichting TipTop Vakanties. Er kan dan beoordeelt worden of een rolstoel bij de beoogde vakantie mogelijk is. Indien een deelnemer een rolstoel gebruikt, dient hij/zij zelf voor 1 op 1 begeleiding zorg te dragen. Voor de begeleiding moeten ook deelnamekosten worden betaald. Dit geldt ook als een deelnemer niet rolstoel gebonden is, maar wel 1 op 1 begeleiding nodig heeft.

3.3 Voorbehoud
Stichting TipTop Vakanties behoudt zich het recht voor deelnemers niet te laten deelnemen aan een vakantie. In dat geval zal hiervoor een motivatie gegeven worden en wordt indien mogelijk een andere vakantie geadviseerd die wel passend is.

4. VERZEKERINGEN

De reis en annuleringsverzekering van deelnemers is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/thuissituatie. Bij de TipTop Vakanties is het niet mogelijk om een verzekering af te sluiten. Bij deelname aan een buitenlandse vakantie raadt Tip Tip Vakanties dringend aan om reisverzekering af te sluiten. Bij een vliegvakantie is een reis- en annuleringsverzekering verplicht.

5. BETALEN

5.1 Kosten van vakantie
De vakanties van Stichting TipTop Vakanties worden zonder winstoogmerk georganiseerd. De vaststelling van het tarief gebeurt op basis van kosten, zoals huur van locaties, voeding, inzet docenten, materialen en administratieve verwerking.

5.2 Wijze van betalen
U ontvangt na bevestiging van deelname aan een vakantie een factuur.
De betaling dient binnen de aangegeven termijn, die op de factuur vermeld staat, te zijn voldaan. Indien de factuur binnen de aangegeven termijn niet of niet volledig is voldaan, heeft de deelnemer geen recht op deelname aan de vakantie. Stichting TipTop Vakanties kan dan een andere deelnemer op deze vakantie plaatsen. Bij vakanties geldt het volgende: bij inschrijving voor een vakantie moet een aanbetaling worden gedaan van 25% van de totaal overeengekomen reissom. Bij inschrijving binnen 6 weken voor vertrek, moet de gehele reissom in 1 keer worden voldaan.

6. ANNULERINGEN

6.1 Afgelasting door Stichting TipTop Vakanties
Per vakantie wordt een minimaal en maximaal aantal deelnemers vermeld. Indien zich minder deelnemers hebben aangemeld dan staat vermeld, behouden wij ons het recht om deze vakantie te annuleren en een alternatief aan te bieden. Indien dit het geval is ontvang je hierover z.s.m. bericht. Als een vakantie als gevolg van nalatigheid van Stichting TipTop Vakanties moet worden afgelast, ontvangt de deelnemer zijn volledige deelnamegeld retour.

6.2 Annuleren door deelnemer
Een annulering dient door de deelnemer per e-mail aan Stichting TipTop Vakanties te worden doorgegeven.
Indien een vakantie wordt geannuleerd door een deelnemer wordt de vakantie geannuleerd conform de ANVR Reisvoorwaarden. Standaard annuleringskosten zijn:

* bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 15% van de reissom + evt. annuleringsverzekeringskosten;
* bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom