Doel & Visie

Visie van Tip Top Vakanties

 

Tip Top Vakanties is een jonge stichting, opgericht in augustus 2016. Tip Top Vakanties wil reizen aanbieden voor mensen met een verstandelijk beperking tegen lage kosten. De bedoeling is een diversiteit aan meerdaagse vakantie activiteiten aan te bieden, die afgestemd zijn op de beperking(en) van de deelnemer. 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zal het bestuur en de begeleiding tijdens de vakantiereizen uit geheel vrijwilligers bestaan. Incidenteel kan het voorkomen dat er om technische redenen een professionele kracht zal worden geraadpleegd. Hoofdzakelijk zal dit voorkomen om aan de kwaliteitseisen van een keurmerk of aan wettelijke regels te voldoen. 

Vrijwilligers zijn de essentiële schakel voor onze organisatie in de begeleiding en voor het zo laag mogelijk houden van de kosten. Het vrijwilligersbeleid is de leidraad hoe hiermee wordt omgegaan. Ook potentiele donateurs en/of fondsen zullen worden gevraagd hun (financiële) bijdrage hierin te leveren.