Tip Top Vakanties is een vrijwilligersorganisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Doel is vakanties aan te bieden voor mensen met een verstandelijke beperking en een klein budget. Het huidige team heeft heel veel werk verricht en met veel succes!
Alle vakanties zaten al vroeg vol, we hebben een enorm leuk zomerfeest samen met het Wapen van Diemen kunnen organiseren en dat heeft ons een aardige sponsor bijenbedrag opgeleverd. Maar nu is het tijd om verder te gaan.
Door de uitbreiding van ons vakantieaanbod zoeken wij nieuwe vrijwilligers! Vrijwilligers met diverse belangstelling en deskundigheden. Mocht je voor een van onderstaande vacatures interesse hebben stuur dan een mailtje naar info@tiptopvakanties.nu dan word je terug gebeld door een vrijwilligerscoördinator.

Starter van een vriendenstichting

In ons team wij iemand hard nodig die ons wil helpen een vriendenstichting op te richten, Vrienden van Tip Top Vakanties. Hij/zij zal dan in nauwe samenwerking met het bestuur een plan maken en uitvoeren. Wat zou mooier zijn als jij beschikt over een groot netwerk en misschien ervaring, enthousiasme en belangstelling brengen je ook ver...

Sponsorwerver

Wij zoeken ook een sponsorwerver, iemand die zelfstandig of in samenwerking met een van ons team een sponsorplan kan maken en in werking gaat zetten. De samenwerking zal met beide stichting van Tip Top Vakanties zijn. Ook geldt hier weer dat de ervaringen en een netwerk van een groot belang kunnen betekenen.

Administratie medewerk(st)er

Tevens is ons huidige administratie team aan uitbreiding toe aan extra man/vrouwkracht. Hij/zij kan deel uit maken van de inschrijfprocedure. Tip Top Vakanties heeft geen kantoor, de werkzaamheden geschieden via een digitaal kantoor en internet (website). Gevolg dat veel werk van uit eigen huis gedaan kan worden. 

Vakantieweek vrijwillig(st)er

Ook is het leuk om als vrijwillig(st)er met alleen de vakantieweken mee te gaan. Je komt dan in bestaande teams van leuke mensen.
P.R. medewerk(st)er

Wij zijn op zoek naar versterking van ons P.R.-team. Iets voor jou? Journalistieke ervaring is handig maar niet noodzakelijk.

 

Denk jij dat je ons team iets kan bieden maar staat het niet beschreven, ook dan ben je van harte welkom.
Hoeveel uren per week? Dat verschilt natuurlijk sterk per vacature, voor een vakantie week is dit vaak 4 tot 8 aaneengesloten dagen.

 

Reacties van wervingbureaus e.d. worden niet op prijsgesteld.